Цікаві матеріали з різних видань присвячених тематиці дзюдо Точність, стрибучість, ритмічність, пластичність та їхній розвиток. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА В ДЗЮДО
Яндекс.Метрика

Методи та методика дзюдо

Матеріали для спеціалістів з дзюдо

 
 
КАРТА САЙТА
 
НА ГОЛОВНУ

Глава 6 Точність, стрибучість, ритмічність, пластичність та їх розвиток

До важливих рухово-координаційних якостей відносяться точність, стрибучість, ритмічність і пластичність.

Точність  -  це рухово-координаційна якість, що забезпечує найбільш повну відповідність рухової дії його просторовим, тимчасовим і силовим параметрам в залежності від конкретної ситуації та умов.

Одним з головних умов, що забезпечують ефективність рухових дій, є точність відтворення їх просторових, часових і силових характеристик. Навіть незначне відхилення від структури фізичної вправи призводить до його спотворення. Тому точність виконання руху - важлива умова, що забезпечує його якість.

Точність просторового сприйняття рухової дії пояснюється механізмами диференційованого гальмування: подразники, які раніше не розрізнялися і сприймалися як подібні, у міру поліпшення показників виявлялися поступово віддиференціювати.

Високий ступінь точності виконання рухової завдання забезпечується м'язової і внутрішньом'язової координацією. Відомо, що економічність рухів пов'язана зі зменшенням кількості залучених у роботу рухових одиниць за рахунок їх строгого дозування. Отже, якість рухової діяльності значною мірою визначається рівнем розвитку точності як однієї з провідних рухових характеристик.

Стрибучість  -  це здатність до максимальної концентрації м'язових і вольових зусиль в мінімальний відрізок часу при подоланні вертикального і горизонтального відстані.

Стрибучість є однією з важливих сторін рухової діяльності. Вона інтегрує в собі ряд інших рухово-координаційних якостей, має різноманітні прояви та способи вимірювання.

Фізіологічну основу стрибучості становлять сила і швидкість м'язових скорочень, що визначаються, по-перше, рівнем показників міжм'язової і внутрішньом'язової координації, по-друге, величиною власної реактивності м'язів. Стрибучість залежить від сили і швидкості скорочення м'язів нижніх кінцівок, тулуба і верхнього плечового пояса при оптимальній узгодженості діяльності нервових центрів.

Ступінь прояву стрибучості - важлива характеристика фізіологічного стану організму, так як її показники свідчать про рівень функціонування серцево-судинної, дихальної та інших фізіологічних систем, що відображають стан здоров'я.

Ритмічність  як рухово-координаційна якість являє собою рівномірний, послідовна зміна морфофункціональних, біомеханічних і психічних процесів в організмі під впливом зовнішніх і внутрішніх впливів.

Ритмічність - основа функціонування живих систем. Без неї неможливі саморегуляція процесів, адаптація до мінливих умов навколишнього середовища, підтримання гомеостазу, а також синхронізація фізіологічних процесів під впливом фізичного навантаження. Руховим діям також властивий певний ритм, то є закономірне чергування зусиль різної величини.

Будь-яка вправа має певну тривалість у часі (темп) і закономірне розподіл зусиль (динаміку). Темп і динаміка тісно взаємопов'язані і впливають один на одного. Наприклад, чим вище темп рухів у бігу, тим більше потрібно зусиль і, отже, їх рівномірного розподілу по дистанції. При занадто високому темпі спортсмен змушений знижувати швидкість бігу. При оптимальному поєднанні темпу та динаміки досягаються максимальна амплітуда і свобода рухів, що призводить до гармонійності рухових дій. Отже, гармонія, темп і динаміка - головні складові ритмічності.

Руховий ритм має такі головні компоненти:

темп - швидкість виконання окремих рухів складного рухової дії;

динаміку - зусилля, витрачені на виконання кожного руху;

гармонію - оптимальне поєднання темпу та динаміки руху.

Темп рухів багато в чому визначає характер діяльності фізіологічних функцій. Чим він вищий, тим більше навантаження на організм, тому головною умовою високої якості навчально-тренувального процесу та самостійних занять фізичними вправами з метою зміцнення здоров'я є встановлення оптимального темпу, що забезпечує нормальну роботу всіх фізіологічних систем і функцій організму. В залежності від фізичного стану та рівня підготовленості реакція організму на підвищення темпу рухів різна. Отже, поступове збільшення тренувального навантаження - одне з головних умов правильної побудови занять.

Інший важливий компонент ритму - динаміка - розподіл зусиль при виконанні рухової дії. Складне фізична вправа складається з підготовчих дій, провідної ланки техніки і заключних рухів. Відповідно розподіляються зусилля: поступово наростаючи, досягають найбільшої величини і знову знижуються.

Гармонія проявляється як більш досконале управління своїм тілом під час виконання рухових дій. Для досягнення гармонії рухів необхідно визначити головний момент докладання зусиль, після чого набагато легше виконати інші сполучні рухові дії.

Пластичність  як рухливо-координаційна якість є гармонійне за формою і ритму рух, що відображає духовний і внутрішній світ людини.

Будучи специфічним з рухово-координаційних якостей, пластичність заснована на індивідуальному стилі і формується в процесі тривалої, спеціально організованої діяльності.

Вправи для розвитку стрибучості

Вправа 1

Техніка виконанняя

За сигналом партнера виконайте стрибки на правій нозі, на лівій, на двох, з акцентом на швидкості відштовхування від поверхні. Темп виконання швидкий протягом однієї хвилини.

Характер впливу

Вправа розвиває і вдосконалює стрибучість.

Вправа 2

Техніка виконання

Виконайте стрибки через скакалку, на місці і просуванням вперед на правій нозі, на лівій (серіями по 5-6 стрибків), зі зміною ніг, з правого на лівий, на двох, з акцентом на швидкості відштовхування.

Характер впливу

Вправа розвиває і вдосконалює стрибучість.

Вправа 3

Техніка виконання

Виконайте вистрибування на одній нозі з глибокого присіду серіями (за допомогою рук 4-5 раз; без допомоги рук 3-4 рази; з обтяженням до 2-4 кг 2 - 3 рази). 

Характер впливу

Вправа сприяє вдосконаленню внутрішньом'язової координації.

Вправа 4

Техніка виконання

Виконайте вистрибування із глибокого присіду серіями (за допомогою рук 6-8 раз; без допомоги рук 6-8 раз; з обтяженням до 3 кг 4-6 разів).

Характер впливу

Вправа сприяє вдосконаленню внутрішньом'язової координації.

Вправа 5

Техніка виконання

Виконайте серію стрибків у глибину з лавки, з одномоментним вистрибуванням від поверхні. При виконанні вправи використовуйте не менше трьох гімнастичних лавок на відстані 1м один від одного. Швидкість вистрибування від поверхні визначається сигналом партнера.

Характер впливу

Вправа розвиває і вдосконалює стрибучість.

Вправа 6

Техніка виконання

Виконайте сплигування з гімнастичного козла з швидким відскоком від поверхні (акцентуйтеся на швидкості виконання відскоку).

Характер впливу

Вправа розвиває і вдосконалює стрибучість.

Вправа 7

Техніка виконання

На гімнастичній стінці закріпіть паперову стрічку з розміткою від основи (0 см) До верхньої точки (250 см). Стати боком до розмітки і по сигналу партнера виконайте стрибок вгору з місця поштовхом двома ногами, і постарайтеся торкнутися руками вертикальної планки з розміткою. Кількість повторень 5-6 разів.

Характер впливу

Вправа розвиває і вдосконалює стрибучість.

Вправа 8

Техніка виконання

На поверхні зробіть розмітку 3 метри. Стати біля початку розмітки і по команді партнера виконайте стрибок у довжину з місця поштовхом двома ногами і постарайтеся вистрибнути якомога далі.

Характер впливу

Вправа розвиває і вдосконалює стрибучість.

Вправи для розвитку точності

Вправа 1

Техніка виконання

Вправа виконується в парі з партнером і використанням «лап». Прийміть вихідне положення - стоячи обличчям до партнера в бойовій стійці. Партнер тримає «лапу» в положенні для нанесення певного удару.

З бойової стійки наносите різнотипні удари руками і ногами, домагаючись граничної точності. Темп виконання швидкий. Вправа виконується протягом 30 секунд - 1 хвилини.

Характер впливу

Вправа ефективно підвищує точність атакуючих дій.

Важливі моменти

Дотримуйтесь точність виконання атакуючих рухів.

Обов'язково варіюйте техніку руками і ногами.

Контролюйте ваше дихання.

Вправа 2

Техніка виконання

Вправа виконується в парі з партнером. Прийміть вихідне положення - стоячи обличчям до партнера в бойовій стійці, партнер тримає лист паперу. З бойової стійки нанесіть швидкі удари з різних напрямків. Кількість повторень - безперервне виконання протягом 1 хвилини.


Характер впливу:

Вправа ефективно виробляє легкі і точні рухи, необхідні для швидкості атак.

Важливі моменти

Обов'язково варіюйте різні удари з різних напрямків.

Контролюйте правильне виконання техніки ударів, якщо виконуєте їх у швидкому режимі.

Домагайтеся точності попадання ударів по мішені.

Контролюйте ваше дихання.

Вправа 3

Техніка виконання

Спарингу з партнером до першого результативного технічної дії.

Характер впливу

Розвивається точність атакуючих дій, швидкість і координація.

Вправа 4

Техніка виконання

На відкритому майданчику виконайте кидок тенісних м'ячів за різними траєкторіями, по черзі правою і лівою рукою. Темп виконання швидкий.

Характер впливу

Вправа сприяє розвитку точності балістичних рухів.

Вправа 5

Техніка виконання

Виконайте кидок тенісного м'яча об підлогу так, щоб він після відскоку вдарився об стінку, а потім зловіть його.

Характер впливу

Вправа сприяє розвитку точності диференціювання м'язових зусиль.

Вправа 6

Техніка виконання

Виконайте ходьбу на носках по прямій лінії з закритими очима. Після кожного п'ятого кроку виконайте бавовна руками над головою. Після кожного десятого кроку виконуйте поворот тулуба на 360 ° будь-яким способом з подальшим продовженням ходьби. Темп виконання середній.

Характер впливу

Вправа розвиває і зміцнює рухову пам'ять і активізує увагу і мислення.

Вправа 7

Техніка виконання

За сигналом (свистком або бавовні) партнера виконайте наступні вправи:

1. Перекид вперед в угрупуванні - довгий перекид вперед.

2. Перекид вперед в угрупуванні - стрибок вгору - довгий перекид вперед.

3. Довгий перекид вперед - перекид назад - перекид вперед з угрупованням.

Темп виконання швидкий.

Характер впливу

Вправа розвиває і зміцнює рухову пам'ять і активізує увагу і мислення.

Вправа 8

Техніка виконання

Виконайте метання м'яча по мішені (велика 50 Ч 50, середня 40 Ч 40) з відстані 20 метрів.

Характер впливу

Вправа розвиває влучність та інші рухово-координаційні якості.

Вправа 9

Техніка виконання

Виконайте метання м'яча по мішені в русі (з 3-5 бігових кроків) з відстані 10 метрів.

Характер впливу

Вправа розвиває влучність та інші рухово-координаційні якості.

Вправи для розвитку ритмічності

Вправа 1

Техніка виконання

Під час бігу при кожному п'ятому біговому кроці виконайте поворот тулуба вправо, а десятому - вліво на 180 °.

Характер впливу

Вправа проявляє і розвиває основні види ритмічності.

Вправа 2

Техніка виконання

Під час бігу акцентовано наступайте на ліву ногу. Кроки повинні бути однаковими по амплітуді, швидкість - рівномірною.

Характер впливу

Вправа проявляє і розвиває основні види ритмічності.

Вправа 3

Техніка виконання

Під час бігу при кожному другому та п'ятому біговому кроці виконайте бавовна.

Характер впливу

Вправа проявляє і розвиває основні види ритмічності.

Вправа 4

Техніка виконання

Під час бігу після кожного третього бігової кроку виконайте прямий удар кулаком правої руки.

Характер впливу

Вправа проявляє і розвиває основні види ритмічності.

Вправа 5

Техніка виконання

Виконайте біг з максимальним прискоренням (25-30 м). Визначте кількість бігових кроків при «прискоренні», а також всі додаткові кроки до і після «прискорення».

Характер впливу

Вправа розвиває активізацію уваги і допомагає розвитку рухової пам'яті.

Вправи для розвитку пластичності

Вправа 1

Техніка виконання

Ноги на відстані ширини плечей. Тулуб природно випрямлений, руки розслаблені і розташовані вздовж тулуба.

З вихідного положення виконайте напівприсід, нахиляючи голову і плечі вперед, руки паралельні підлозі (спина кругла, як дуга, голова між руками). Затримайтеся в цій позі 10-15 секунд і поверніться у вихідне положення.

Важливі моменти

Напівприсід виконується м'яко і плавно.

Найбільш типовою помилкою є присід з нахилом прямого тулуба і відведення пояса нижніх кінцівок.

Вправа 2

Техніка виконання

Ноги на відстані ширини плечей. Тулуб природно випрямлений, руки розслаблені і розташовані вздовж тулуба.

З вихідного положення, високо піднімаючись на носки, виконайте напівприсід, нахиляючи голову і плечі вперед, руки паралельні підлозі (спина кругла, як дуга, голова між руками). Затримайтеся в цій позі 10-15 секунд і поверніться у вихідне положення.

Важливі моменти

Напівприсід виконується м'яко і плавно. При виконанні напівприсіду уникайте різких кутастих рухів.

Вправа 3

Техніка виконання

Ноги на відстані ширини плечей. Тулуб природно випрямлений, руки розслаблені і розташовані вздовж тулуба.

З вихідного положення, високо піднімаючись на носки, підніміть руки вгору долонями вперед. Потім виконайте напівприсід, вигинаючи спину. Руки плавно відведіть назад, злегка зігнувши їх у ліктях і променезап'ясткових суглобах в кінці рухів.

Важливі моменти

Суглоби хребта згинаються послідовно: спочатку поперековий відділ, потім грудний і шийний. Рух закінчується головою.

Вправа 4

Техніка виконання

Ноги на відстані ширини плечей. Тулуб природно випрямлений, руки розслаблені і розташовані вздовж тулуба.

З вихідного положення виконайте напівприсід, вигинаючи спину, і виконайте хвилеподібний рух колін вперед, потім кульшового, поперекового та грудного відділів. Завершується «хвиля» рухом плечей.

Важливі моменти

При виконанні цієї вправи не виводьте тазостегновий суглоб за п'яти. Спочатку рух виконується в середньому темпі з однаковим м'язовим напруженням, потім темп, швидкість і напруга змінюються.

<<<<<попередня глава<    

Пет О'Лірі

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА
В ПРАКТИЦІ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ І ЄДИНОБОРСТВ