Цікаві матеріали з різних видань присвячених тематиці дзюдо Методи та методика дзюдо
Яндекс.Метрика
НА ГОЛОВНУ

Вступ

Процес підготовки в бойових мистецтвах являє собою комплексну багатофакторну систему використання різноманітних засобів і методів, спрямованих на розвиток бійця з метою підготовки його до дій в умовах поєдинку з одним або декількома супротивниками. Одним з основних засобів підготовки та вдосконалення різних фізичних якостей і здібностей є фізичні вправи. Для успішної практики бойових мистецтв необхідно мати високий рівень розвитку таких фізичних якостей, як швидкість, сила, гнучкість і спритність, а також володіти високим рівнем спеціальної витривалості. У бойових мистецтвах оптимальна фізична підготовленість розглядається як інтегральне функціональний стан організму, лише умовно розділяється на основні форми рухових здібностей, або фізичних якостей. Правильно організована тренування налагоджує найбільш раціональні координаційні відносини між окремими групами м'язів, що залучаються до здійснення руху. Конкретний зміст навчання і тренування в бойових мистецтвах зводиться до навчання рухових дій, прийомів, що відображає специфіку та особливості конкретного виду бойового мистецтва, і подальшого підвищення в ході тренувальних занять функціональних можливостей організму, що дозволяють добитися високого рівня ефективності бойових дій.
Фізичні вправи, що використовуються в практиці бойових мистецтв, умовно поділяються на вправи для розвитку м'язових груп, що несуть основне навантаження при виконанні прийомів або бойових дій, і вправи, схожі за структурою рухів з технікою прийомів, але виконуються в змінених умовах, які сприяють вихованню того чи іншої якості.
Для бойових мистецтв характерним є прояв сили в поєднанні з швидкістю. Тому в процесі тренування вправи, спрямовані на розвиток сили м'язових груп, чергуються з вправами, спрямованими на виховання швидкості, і весь процес отримав назву швидкісно-силової підготовки.
В організмі людини немає специфічних механізмів, що відповідають конкретно за швидкість, силу, витривалість або спритність. В основі прояву і розвитку цих рухових здібностей лежить цілісна адаптація всього організму. Тому процес швидкісно-силової підготовки бійця необхідно розглядати як складову частину єдиного тренувального процесу. Всі органи людського організму тісно пов'язані між собою, перебувають у тісній взаємодії і є складною системою, яка саморегулюється і саморозвивається. Діяльність організму як єдиного цілого включає взаємодію психіки людини, її рухових і вегетативних функцій з різними умовами навколишнього середовища. Єдність організму з зовнішнім середовищем проявляється насамперед у постійно безперервному обміні речовин і енергії. Активна м'язова робота викликає посилення діяльності серцеве-судинної, дихальної та інших систем організму. При будь-якій діяльності людини всі його окремі органи і системи діють узгоджено, в тісній єдності. Цей взаємозв'язок регулюється нервовою системою. Будь руховий акт може здійснюватися при величезному числі різних поєднань активності м'язів. Завданням навчання і тренування є налагодження найбільш раціональних координаційних відносин між окремими групами м'язів, що беруть участь в даному русі.
Розвиток фізичних якостей - складова частина єдиного процесу підготовки в практиці бойових мистецтв, органічно переплітається з техніко-тактичної підготовкою та розвитком психічних якостей.

Характеристика рухово-координаційних якостей і специфіка їх проявів

Фізичні (рухові) і координаційні якості характеризують психофізичний розвиток і його здатність до бойової діяльності. Показники розвитку рухових і координаційних якостей визначають темпи освоєння і ефективність застосування техніки і тактики бойових мистецтв. До основних руховим і координаційним якостей відносять силу, швидкість, витривалість, спритність, гнучкість, рівновагу, точність, влучність, стрибучість, ритмічність, пластичність.
Виконання порівняно складного дії пов'язано з одночасним проявом кількох координаційних якостей. Навіть таке природне циклічний рух, як біг, вимагає не тільки певного рівня швидкості, силових можливостей і витривалості, а й спритності, рухливості, точності, гнучкості і т.д.
Розподіл якісних сторін рухової діяльності на фізичні та координаційні, на думку багатьох авторів, досить умовно і викликано необхідністю більш детального вивчення фізіологічних механізмів при впливі фізичного навантаження на організм. Їхня роль і функції значно змінюються в залежності від характеру м'язової роботи, функціонального стану, віку, рухового досвіду та інших факторів.
Виконання вправ різної складності пов'язано з неоднаковим проявом фізичних і координаційних якостей. Наприклад, показники швидкості обумовлені не тільки морфологічними факторами, але й особливостями функціонування нервової системи, освітою найтонших диференціювань. Причому на провідне місце виходять не стільки морфологічні, скільки нервово-психічні процеси. У зв'язку з цим швидкість рухів проявляється більше як координаційне якість. У єдиноборствах ефективність багатьох прийомів визначається переважно часом реакції. Здатність передбачити характер руху суперника на інтуїтивному рівні ставить швидкість в один ряд з такими руховими координаціями, як спритність, рухливість, точність та ін.
Складність організації рухової діяльності полягає в необхідності встановлення правильного співвідношення, послідовності і рівня формування фізичних і координаційних якостей в індивідуальному порядку.
Самостійні заняття фізичними вправами з метою зміцнення здоров'я та покращення показників фізичної підготовленості також вимагають певного рівня теоретичної підготовки. Роблячи основний акцент на прирості сили, швидкості і витривалості, багато займаються досягають незначних результатів при великих витратах м'язової енергії.
Грамотне, систематичне виконання фізичних вправ для формування спритності, рухливості, гнучкості, точності, рівноваги, стрибучості та інших рухових координації дозволяє домогтися істотного збільшення показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості при менших зусиллях і за більш короткий проміжок часу.

Методика застосування засобів фізичної підготовки

В процесі тренування всі розділи фізичної підготовки тісно взаємозалежні один з одним, тому вибір засобів фізичної підготовки визначається цілями і завданнями тренувального процесу. Тренувальне заняття з фізичної підготовки має будуватися за певною схемою. Після розминки з включенням вправ на гнучкість виконуються вправи, що розвивають швидкість, потім силу або спритність.
Вправи на швидкість і спритність вимагають високої інтенсивності м'язових скорочень і великої рухливості процесів збудження і гальмування. Тому збереження необхідної координації рухів при швидкісної роботи і складних завданнях, що вимагають спритності, може бути досягнуто тільки при відсутності значного стомлення, її потрібно проводити на початку основної частини тренування. Робота на витривалість доцільна в другій половині тренування, так як до цього часу починають найбільш повно функціонувати органи дихання, кровообігу. До того ж вправи на витривалість виконуються з меншою інтенсивністю м'язових скорочень, що дозволяє зберегти координацію рухів і при деякому стомленні.
Пет О'Лірі

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА
В ПРАКТИЦІ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ І ЄДИНОБОРСТВ